POLITICA DE CONFIDEN?IALITATE A ABBOTT LABORATORIES

Data intr?rii ?n vigoare: la data de 25 mai 2019

Politica online de confiden?ialitate a Abbott
Pentru persoane aflate ?n UE: Regulamentul General privind Protec?ia Datelor UE (?RGPD”) a intrat ?n vigoare la data de 25 mai 2018. RGPD impune s? v? oferim informa?ii suplimentare pe lang? cele stabilite ?n aceast? Politic? de confiden?ialitate. V? rug?m s? da?i clic aici pentru a vizualiza informa?iile pe care trebuie s? vi le oferim conform RGPD.

Aceast? Politic? de confiden?ialitate explic? modul ?n care gestion?m informa?iile personale pe care ni le oferi?i prin intermediul site-urilor web controlate de Abbott (incluzand subsidiarele ?i societ??ile afiliate) care fac trimitere la aceast? Politic? de confiden?ialitate (denumite ?n continuare ca ?Site-uri web Abbott”) Aceast? Politic? de confiden?ialitate descrie, de asemenea, colectarea unor anumite tipuri de informa?ii pe Site-urile web Abbott.

Aceast? Politic? de confiden?ialitate nu se aplic? informa?iilor personale colectate de la dvs. ?n mod offline, Site-urilor web Abbott care nu fac trimitere la aceast? Politic? de confiden?ialitate sau site-urilor web ter?e la care Site-urile web Abbott ar putea face trimitere. Utilizarea dvs. a Site-urilor web Abbott, care fac trimitere la aceast? Politic? de confiden?ialitate, face obiectul acestei Politici de confiden?ialitate ?i Condi?iilor de utilizare.

V? rug?m s? citi?i aceast? Politic? de confiden?ialitate ?nainte de a utiliza Site-urile web Abbott sau de a ne trimite informa?iile dvs. personale.

Cum sunt definite ?informa?iile personale” ?n aceast? Politic? de confiden?ialitate?

?Informa?ii personale” ?nseamn? informa?ii care v? identific? sau care ar putea fi utilizate ?n mod rezonabil pentru a v? identifica ?i care sunt trimise c?tre ?i/sau colectate de Site-urile web Abbott ?i p?strate de Abbott ?ntr-o form? accesibil?. Exemple de informa?ii personale includ numele dvs., adresa dvs. po?tal?, adresa dvs. de e-mail ?i num?rul dvs. de telefon.

Ce tipuri de informa?ii sunt colectate online de c?tre Abbott?

 • Informa?ii personale pe care le trimite?i dvs.: Abbott colecteaz? informa?ii personale pe care le introduce?i ?n campurile de date de pe Site-urile web Abbott. De exemplu, a?i putea trimite numele dvs., adresa po?tal?, adresa de e-mail ?i/sau alte informa?ii pentru a primi informa?ii despre anumite subiecte, pentru a v? ?nregistra ?n programele Abbott, pentru a contacta serviciul de asisten?? pentru clien?i Abbott sau pentru a r?spunde la sondajele Abbott. Pentru a v? proteja confiden?ialitatea, nu ar trebui s? oferi?i companiei Abbott informa?ii care nu sunt solicitate ?n mod anume.
 • Colectarea pasiv? a unor anumite tipuri de informa?ii tehnice ?i de navigare pe web: Site-urile web Abbott pot colecta informa?ii despre vizitele pe Site-urile web Abbott f?r? ca dvs. s? trimite?i activ aceste informa?ii. Aceste informa?ii pot include, de exemplu, tipul ?i limba browser-ului dvs., sistemul dvs. de operare, adresa dvs. de IP, URL-urile site-urilor pe care le-a?i vizitat ?nainte ?i dup? ce a?i vizitat Site-ul web Abbott, c?utarea de pe internet care v-a adus pe Site-ul web Abbott, pagini web ?i reclame pe care le vizualiza?i ?i link-uri pe care le ap?sa?i ?n Site-ul web Abbott. Aceste informa?ii pot fi colectate utilizand diferite tehnologii, precum cookie-uri, etichete de Internet ?i semnalizatoare web. Browser-ul dvs. de internet va transmite, de asemenea, ?n mod automat site-urilor web Abbott unele dintre aceste informa?ii , precum URL-ul site-ului web pe care l-a?i vizitat anterior ?i versiunea browser-ului pe care ?l ruleaz? computerul dvs.

Abbott colecteaz? informa?ii personale ?sensibile”?

Abbott colecteaz? informa?ii personale prin unele Site-uri web Abbott, precum informa?ii legate de s?n?tate, informa?ii clasificate ca ?sensibile” de Legea privind confiden?ialitatea datelor nr. 190/2018. Abbott va adopta m?suri suplimentare impuse de legea dvs. local? pentru prelucrarea acestor informa?ii. De asemenea, filialele individuale Abbott sau companiile afiliate pot adopta masuri pentru a se adresa a?tept?rilor obiceiurilor locale sau sociale despre aceste informa?ii. Furnizandu-ne informa?ii personale sensibile, sunte?i de acord ca Abbott s? colecteze, s? transfere, s? stocheze ?i s? prelucreze aceste informa?ii.

Cum folose?te Abbott informa?iile personale pe care le-am furnizat?

Abbott va utiliza informa?iile personale furnizate de dvs. prin Site-uri web Abbott pentru a r?spunde ?ntreb?rilor dvs. ?i pentru a v? furniza servicii eficiente pentru clien?i.

De asemenea, putem utiliza aceste informa?ii personale pentru alte scopuri de afaceri, cum ar fi s? v? oferim posibilitatea de a primi notific?ri privind produsele sau serviciile Abbott, s? v? invit?m s? participa?i la sondaje despre produsele noastre sau s? v? aducem la cuno?tin?? promo?ii speciale.

Va combina Abbott informa?iile personale pe care le ofer pe un Site web Abbott cu alte informa?ii personale despre mine?

 • Abbott poate combina informa?iile personale oferite de un client pe unul dintre Site-urile web Abbott cu informa?iile personale oferite de acel client pe al Site web Abbott.
 • Abbott poate combina informa?iile personale pe care pe care ni le furniza?i online cu ?nregistr?rile noastre offline.
 • Abbott poate combina informa?iile personale pe care le-a?i furnizat ?n mod direct cu ?nregistr?rile furnizate de c?tre ter?e p?r?i .

Utiliz?m aceste informa?ii consolidate pentru a ne ajuta s? proiect?m mai bine Site-urile web Abbott ?i produsele Abbott, s? v? comunic?m informa?ii, s? ne ?mbun?t??im activit??ile de marketing ?i cercetare ?i s? facilit?m alte func?ii de afaceri.

Ce op?iuni am despre modul in care Abbott colecteaz? ?i utilizeaz? informa?ii personale despre mine?

Pute?i limita ?n orice moment cantitatea ?i tipul de informa?ii personale pe care Abbott le prime?te despre dvs. alegand s? nu introduce?i informa?ii personale ?n formulare sau campuri de date pe Site-urile web Abbott. Unele dintre serviciile noastre online pot fi furnizate c?tre dvs. doar dac? ne furniza?i informa?iile personale adecvate. ?n alte sec?iuni ale Site-urilor web Abbott pute?i fi ?ntreba?i  dac? dori?i s? v? ?nscrie?i sau s? s? v? dezabona?i de la lista noastr? de contacte pentru oferte, promo?ii ?i servicii adi?ionale care ar putea s? v? intereseze.

Abbott partajeaz? informa?ii personale cu p?r?i ter?e?

 • Abbott nu va vinde sau licen?ia informa?iile dvs. personale c?tre ter?e p?r?i, cu excep?ia vanz?rii sau transferului unei linii de produse sau unei diviziuni, sau ?n leg?tur? cu un program comun de marketing.
 • Abbott ar putea partaja informa?iile dvs. personale cu p?r?i ter?e cu care Abbott lucreaz? la comercializarea unui produs sau serviciu sau cu care desf?soar? un program sau o activitate. Abbott v? va ?n?tiin?a ?n cazul ?n care v? ?nscrie?i ?ntr-un program desf??urat ?n colaborare cu o alt? companie care ar putea avea nevoie de acces la informa?iile dvs. personale.
 • De asemenea, Abbott ar putea partaja informa?iile dvs. personale cu furnizori cu care Abbott are contracte pentru desf??urarea unor activit??i comerciale ?n numele Abbott. Dac? Abbott ofer? informa?iile dvs. personale c?tre furnizori care ne ajut? ?n activit??ile noastre comerciale, Abbott va solicita acelor furnizori s? p?streze informa?iile dvs. personale confiden?iale ?i s? utilizeze informa?iile dvs. personale doar pentru ?ndeplinirea func?iilor pentru Abbott.
 • Abbott poate partaja informa?iile dvs. personale cu p?r?i ter?e ?n leg?tur? cu vanzarea sau transferul uneia dintre liniile sale de produse sau diviziuni, astfel ?ncat cump?r?torul s? poate continua s? v? furnizeze informa?ii ?i servicii.
 • Abbott ??i rezerv? dreptul de a dezv?lui informa?iile dvs. personale pentru a r?spunde la solicit?ri autorizate privind furnizarea informa?iilor din partea autorit??ilor guvernamentale, pentru a r?spunde unor situa?ii de siguran?? na?ional? sau ?n temeiul obliga?iilor legale.

Cine va avea acces la informa?iile personale despre mine din cadrul Abbott?

Informa?iile personale pot fi accesate de un num?r limitat de angaja?i ai Abbott. Ne instruim angaja?ii ?n privin?a importan?ei confiden?ialit??ii ?i modului ?n care s? gestioneze informa?iile clientului ?n mod sigur ?i corespunz?tor.

Cum securizeaz? Abbott informa?iile personale?

Abbott securizeaz? fiecare pagin? web care colecteaz? informa?ii personale; totu?i, confiden?ialitatea informa?iilor personale transmise pe internet nu poate fi garantat?. V? ?ndemn?m s? ave?i grij? atunci cand transmite?i informa?ii personale pe internet, mai ales informa?ii personale legate de s?n?tatea dvs. Abbott nu poate garanta c? p?r?i ter?e neautorizate nu vor avea acces la informa?iile dvs. personale; prin urmare, atunci cand trimite?i informa?ii personale Site-urilor web Abbott, trebuie s? v? gandi?i atat la beneficii, cat ?i la riscuri.

De asemenea, Site-urile web Abbott care fac obiectul aceastei Politici de confiden?ialitate vor afi?a un avertisment ori de cate ori v? conecta?i la un site web care nu este controlat de Abbott sau care nu se afl? sub rezerva politicii de confiden?ialitate a Abbott; trebuie s? verifica?i politicile de confiden?ialitate ale acestor site-uri web ter?e ?nainte de a v? trimite informa?iile personale.

Abbott transfer? informa?ii personale c?tre diferite jurisdic?ii?

Abbott stocheaz? date pe servere securizate ?n mai multe ??ri din ?ntreaga lume. V? rug?m s? ave?i ?n vedere c? informa?iile pe care ni le furniza?i sau pe care le ob?inem ca rezultat al utiliz?rii Site-urilor web Abbott pot fi prelucrate ?i transferate ?n alte tari decat ?ara ?n care sunte?i rezident/?, inclusiv ?n Statele Unite. Legisla?ia privind confiden?ialitatea ?i protec?ia datelor ar putea s? nu fie echivalente cu legisla?ia din ?ara dvs. de reziden??. Prin utilizarea ?i participarea pe oricare dintre Site-urile web Abbott sau prin transmiterea de informa?ii, sunte?i de acord cu colectarea, transferul, stocarea ?i procesarea informa?iilor din ?i c?tre aceste ??ri.

Cum protejeaz? Abbott confiden?ialitatea copiilor?

Abbott nu colecteaz? sau utilizeaz? cu bun? ?tiin?? informa?ii personale ale copiilor (definim ?copil” minorii sub 18 ani) pe Site-urile web Abbott. Nu permitem cu bun? ?tiin?? copiilor s? comande produsele noastre, s? comunice cu noi sau s? utilizeze oricare dintre serviciile noastre online.

Dac? sunte?i p?rinte ?i lua?i la cuno?tin?? c? ne-au fost oferite informa?ii de c?tre copilul dvs., c? rug?m s? ne contacta?i utilizand una dintre metodele specificate mai jos ?i vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.

Cum ?mi pot corecta informa?iile personale sau cum le pot ?terge din actualele arhive ale clien?ilor?

Ne pute?i solicita s? v? ?tergem informa?iile personale din arhivele noastre actuale ale clien?ilor sau s? v? modific?m informa?iile personale. Pute?i sa ne transmite?i aceste solicit?ri, contactandu-ne printr-una dintre metodele specificate mai jos. ?n scopul p?str?rii arhivelor, vom re?ine anumite informa?ii personale ale dvs. pe care le trimite?i ?n leg?tur? cu tranzac?ii comerciale.

De ce Site-urile web Abbott folosesc ?cookie-uri” ?i tehnologii de urm?rire?

Un ?cookie” este un fi?ier pe care serverul nostru web ?l poate trimite c?tre computerul dvs. atunci cand accesa?i un site web al Abbott. Apoi, acest fi?ier este stocat pe calculatorul dvs. Dup? ce a?i introdus informa?ii personale ?ntr-un formular sau un camp de date pe un Site web Abbott, Abbott poate utiliza cookie-uri sau anumite tehnologii de urm?rire pentru a permite site-ului web s? ??i ?aminteasc?” preferin?ele dvs. personale, precum sec?iunile site-ului web pe care le vizita?i frecvent ?i dac? sunte?i de acord, ID-ul dvs. de utilizator.

Tehnologiile de colectare pasiv? a informa?iilor v? pot u?ura utilizarea Site-urilor web Abbott permi?and Abbott s? ofere un serviciu mai bun, s? personalizeze site-urile pe baza preferin?elor consumatorilor, s? elaboreze statistici, s? analizeze tendin?e ?i s? administreze ?i s? ?mbun?t??easc? Site-urile web Abbott. Anumite caracteristici ale Site-urilor web Abbott nu pot func?iona f?r? utilizarea tehnologiilor de colectare pasiv? a informa?iilor.

De asemenea, pute?i afla mai multe despre cookie-uri, vizitand www.allaboutcookies.org.

Ce tipuri de cookie-uri ?i alte tehnologii de urm?rire utilizeaz? Site-urile web Abbott?

 • Site-urile web Abbott utilizeaz? cookie-uri ?de sesiune”. Cookie-urile de sesiune sunt bi?i temporari de informa?ie care sunt ?tersi de ?ndat? ce ?nchide?i fereastra browser-ului dvs. sau cand ?nchide?i computerul. Cookie-urile de sesiune sunt utilizate, de exemplu, pentru a ?mbun?t??ii naviga?ia pe site-urile noastre web, pentru a bloca vizitatorii s? ofere informa?ii necorespunz?toare (site-ul ??ine minte” informa?iile anterioare legate de varsta sau ?ara de origine care sunt ?n afara parametrilor specifica?i ?i blocheaz? schimb?rile ulterioare) ?i colecteaz? informa?ii statistice agregate.
 • Site-urile web Abbott utilizeaz? cookie-uri ?persistente”. Cookie-urile persistente sunt bi?i de informa?ie mai permanente ce sunt plasate pe hard disk-ul computerului dvs. ?i r?man acolo pan? ?terge?i acel cookie. Cookie-urile persistente stocheaz? informa?ii pe calculatorul dvs. din mai  multe motive, precum recuperarea unor informa?ii pe care le-a?i oferit anterior (de ex. parole), ajutand la determinarea zonelor site-ului web pe care vizitatorii le g?sesc mai importante ?i particularizand site-ul web pe baza preferin?elor dvs. ?n mod continuu. Cookie-urile persistente plasate de acest site pe computerul dvs. ar putea con?ine informa?ii personale care s? v? identifice, dar numai dac? v-a?i ?nregistrat sau a?i consim?it la p?strarea informa?iilor personale pe care le-a?i oferit pe acel site. ?n caz contrar, serverul site-ului nostru va ?ti doar c? un vizitator neidentificat cu cookie-urile dvs. a revenit pe site.
 • Site-urile web Abbott utilizeaz? ?semnalizatoare web” (cunoscute, de asemenea, ca etichete de internet, GIF-uri cu un singur pixel, GIF-uri f?r? con?inut ?i GIF-uri invizibile). Un semnalizator web este o foarte mic? imagine pe un site web sau ?ntr-un mesaj e-mail, fiind utilizat pentru a urm?ri paginile vizualizate sau mesajele deschise. Semnalizatoarele web transfer? informa?ii c?tre serverul site-ului, precum adresa IP ?i tipul browser-ului utilizat de computerul vizitatorului. Semnalizatoarele web ar putea fi plasate ?n reclame online care atrag utilizatori pe site-urile noastre ?i pe diferite pagini pe site-ul nostru. Semnalizatoarele Web ne furnizeaz? informa?ii legate de num?rul de deschideri a unei pagini sau ce informa?ii au fost consultate.

Ce alegeri am ?n leg?tur? cu utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii de urm?rire de c?tre Abbott?

Op?iunile specifice care v? sunt oferite legate de utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii de urm?rire ale Abbott difer? de la un site web la altul.

 • Pe unele Site-uri web Abbott, vi se poate solicita acordul pentru utilizarea cookie-urilor ?i/sau a altor tehnologii de urm?rire de pe acel site web. Cookie-urile care sunt necesare pentru func?ionarea site-ului vor continua s? func?ioneze indiferent dac? a?i oferit sau nu acordul. Alte tipuri de module cookie ?i tehnologii de urm?rire vor fi oprite pan? cand v? oferi?i acordul. Drept rezultat, func?ionalitatea site-ului web poate fi redus? pan? cand ve?i oferi acordul.
 • Pe unele Site-uri web Abbott pot exista ?ntreb?ri legate de preferin?e sau c?su?e unde pute?i indica c? nu dori?i ca acel site web s? utilizeze cookie-uri sau alte tehnologii de urm?rire care nu sunt necesare pentru func?ionarea site-ului. Dac? alege?i s? exercita?i op?iunea renun?are, acest lucru ar putea conduce la reducerea func?ionalit??ii site-ului.
 • Unele browsere de internet v? permit s? limita?i sau s? dezactiva?i utilizarea cookie-urilor ?i a altor tehnologii de urm?rire. V? rug?m s? consulta?i informa?iile furnizate de browserul dvs. de internet pentru instruc?iuni despre modul ?n care sa proceda?i (?n general, se pot g?si ?n meniul ?Ajutor”).

Cum pot contacta Abbott?

Dac? ave?i ?ntreb?ri despre utilizarea, modificarea sau ?tergerea informa?iilor personale pe care ni le-a?i oferit sau dac? dori?i s? v? dezabona?i de la comunic?ri viitoare despre activit??ile Abbott sau un anumit program Abbott, v? rug?m s? ne contacta?i, ap?sand pe link-ul ?Contact” din site-ul web pe care ?l vizita?i. Ca posibilitate alternativ?, pute?i trimite o scrisoare la urm?toarea adres?:

?n aten?ia: Responsabil pentru protec?ia datelor
Abbott
Abbott House
Vanwall Business Park
Vanwall Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 4XE

?n toate comunic?rile c?tre Abbott, v? rug?m s? include?i adresa de e-mail utilizat? pentru ?nregistrare (dac? este cazul), adresa site-ului web sau programul Abbott specific c?tre care a?i oferit informa?ii personale (de ex. Abbott.com, etc.) ?i o explica?ie detaliat? a solicit?rii dvs.

Dac? dori?i ?tergerea, modificarea sau corectarea informa?iilor dvs. personale ?i ne contacta?i prin e-mail, v? rug?m s? ad?uga?i ?Solicitare ?tergere” sau ?Solicitare modificare/corectare”, dup? cum este cazul, ?n titlul e-mail-ului. Vom face tot posibilul s? r?spundem la toate solicit?rile rezonabile ?n timp util.

Cum voi ?ti dac? Abbott a actualizat aceast? politic??

F?r? a aduce atingere drepturilor dvs. sub rezerva legii aplicabile, Abbott ??i rezerv? dreptul de a modifica aceasta politica de confiden?ialitate f?r? preaviz, pentru a reflecta progresele tehnologice, modific?rile legale ?i de reglementare ?i bunele practici de afaceri.

Dac? Abbott ??i va schimba politica de confiden?ialitate, versiunea actualizat? a acestei Politici de confiden?ialitate va reflecta acele schimb?ri ?i v? vom notifica aceste modific?ri actualizand data intr?rii ?n vigoare din partea de sus a acestei Politici de confiden?ialitate.

 • share_alt text Share
 • print_alt text Print
true
accessibility

You are about to exit for another Abbott country or region specific website

Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.


The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

accessibility

You are about to exit the Abbott family of websites for a 3rd party website

Links which take you out of Abbott worldwide websites are not under the control of Abbott, and Abbott is not responsible for the contents of any such site or any further links from such site. Abbott is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the linked site by Abbott.


The website that you have requested also may not be optimized for your screen size.

Do you wish to continue and exit this website?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎